Dorobek naukowy

OKRĄGŁY STÓŁ (12.03.2024)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Krystyna Kwapisiewicz

 • Rezultaty ekspedycji do Indii – Witalij A. Polakow

 • Analiza architektury sakralnej w Indiach – Elena Tiażewa

 • Uniwersalna edukacja a duchowa edukacja Indii – Maryna Kolesnyk, Tatiana Chojnacka

 • Wyzwania edukacji u progu Nowej Epoki – Barbara Krygier


 • Prowadzenie – Tatiana Chojnacka

Obejrzyj film
OKRĄGŁY STÓŁ (07.12.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Joanna Klimczak

 • Filozofia pustki a sztuczna inteligencja – Kazimierz Perechuda

 • Od chaosu do odchodzącego porządku do nowej ery harmonijnego ładu międzynarodowego – Gracjan Cimek

 • 15-minutowe miasta – Arkadiusz Mariat

 • Uniwersalia Nowej Epoki – Tatiana Chojnacka


 • Prowadzenie – Janusz Chojnacki i Tatiana Chojnacka

Obejrzyj film
KONFERENCJA JAKOŚCI (26.10.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Joanna Klimczak

 • Jakość określania celów – Tatiana Chojnacka

 • Globalność procesów kierowania. Nasystemy i podsystemy człowieka. Hierarchia kierowania – Bogdan Grudzień

 • Rola misji w zarządzaniu – Tatiana Chojnacka

 • Model określania celów – Sylwia Bakanow

 • Budowanie jedności zespołu w realizacji celów – Arkadiusz Mariat

 • Innowacyjna reorganizacji strategiczna przedsiębiorstwa – Janusz Chojnacki


 • Prowadzenie – Tatiana Chojnacka

Obejrzyj film
FESTIWAL ZDROWIA (28.09.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Krystyna Kwapisiewicz

 • Ziemia jako planeta – w kosmosie, energie – Tatiana Chojnacka

 • Zmiany klimatyczne – Anastazja Goriaczaja

 • Sezonowość plonów i regionalność potraw – Jacek Dudek

 • Ziemia jako gleba – wyżywienie ludzkości – Jerzy Prasowski

 • Gabinet Zdrowia – wykorzystanie olejków eterycznych – Tatiana Chojnacka


 • Prowadzenie – Sylwia Bakanow, Krystyna Kwapisiewicz

Obejrzyj film
OKRĄGŁY STÓŁ (22.06.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Joanna Klimczak

 • Pułapki świata wirtualnego – o kryzysach w społeczeństwie – Kamil Chachuła

 • Realizm krytyczny w badaniach społecznych – Gracjan Cimek

 • Obraz dzisiejszego szkolnictwa – Krystyna Kwapisiewicz

 • Nowa edukacja w nowej epoce – Tatiana Chojnacka

 • Nowy paradygmat kształcenia w oparciu o model Uniwersalnego Naukowego Obrazu Świata – Maryna Kolesnyk

 • Prognoza astrosystemowa na rok 2023 – Janusz Chojnacki


 • Prowadzenie – Tatiana Chojnacka

Obejrzyj film
KONFERENCJA JAKOŚCI (06.06.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Synchronizacja systemu energetycznego – Joanna Klimczak

 • Uniwersalna jakość wymogiem nowych czasów – Tatiana Chojnacka

 • Nowe podejście do jakości kierowania – Grzegorz Perlijan

 • 38 sukcesów czyli nieustanny rozwój przez 38 lat – Arkadiusz Mariat

 • Samoorganizacja jako aspekt społecznego życia – Krystyna Kwapisiewicz

 • Głębokie relacje według Laskomex – Kamil Chachuła

 • System Pełnego Produktu – Andrzej Paszkowski

 • Oferta szkoleniowa Laskomex – Sylwia Bakanow

 • Jakość wytyczania celów – Mariusz Kerner


 • Prowadzenie – Joanna Klimczak

Obejrzyj film
WODA PODSTAWĄ ŻYCIA


FESTIWAL ZDROWIA (25.05.2023)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Etymologia słowa "woda" – Dariusz Krajewski

 • Rola wody w przyrodzie – Tatiana Chojnacka

 • Rola żywiołu wody w równowadze – Andrzej Paszkowski

 • Synchronizacja systemu energetycznego – Bogdan Grudzień

 • Filtry do wody – Robert Sobczyk

 • Krenoterapia, czyli lecznicze kuracje pitne – Adrianna Müller


 • Prowadzenie – Krystyna Kwapisiewicz

Obejrzyj film
JAKOŚĆ SPOŁECZNEGO ŻYCIA


OKRĄGŁY STÓŁ (24.11.2022)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Czym jest życie społeczne i praca dla dobra ogółu – Krystyna Kwapisiewicz

 • O sprzecznościach, bez których pokonania trudno będzie o nową jakość społecznego życia – Gracjan Cimek

 • Z jaskini do gwiazd – Tomasz Kozłowski

 • Samoorganizacja jako aspekt społecznej jakości życia – Joanna Klimczak

 • Wpływ ruchów społecznych na życie społeczne i jego jakość – Roman Klimczyk

 • Co to jest nowa jakość społecznego życia – Tatiana Chojnacka


 • Prowadzenie – Grzegorz Perlijan

 • Obejrzyj film
Zachęcamy do zapoznania się z artykułami naszego stałego prelegenta na Okrągłych Stołach – prof. Gracjana Cimka, opublikowanymi w Tygodniku Spraw Obywatelskich:Gracjan Cimek – politolog, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych: Colloquium oraz francuskiego Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique.


NA TRUDNY CZAS CZYLI ROZWAŻANIA O PRAKTYCE WDRAŻANIA INNOWACYJNEGO SYSTEMU JAKOŚCI KIEROWANIA


KONFERENCJA JAKOŚCI (20.10.2022)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Jakość kierowania w czasach kryzysów – Tatiana Chojnacka

 • Samorząd w przedsiębiorstwach – od spółdzielczości do nowych form samorządności w biznesie – Mariusz Kerner

 • Wyższa jakość życia w kryzysie – zarządzanie wieloaspektowym zyskiem – Arkadiusz Mariat

 • Nowe systemy edukacji – Kompleksowy System Kształcenia firmy Laskomex – Sylwia Bakanow


 • Prowadzenie – Joanna Klimczak

Obejrzyj film
BUDOWANIE ODPORNOŚCI


FESTIWAL ZDROWIA (22.09.2022)

FILM


  W PROGRAMIE:


 • Budowanie odporności organizmu – Adrianna Müller

 • Krótka historia higieny – Tomasz Kozłowski

 • Choroba drogą do zdrowia – Agata Kucharska, Beata Kucharska

 • Harmonia Żywiołów – Andrzej Paszkowski

 • Choroba jako zniekształcenie życia duszy – Tatiana Chojnacka

 • Święte Gaje – Elżbieta Krupińska

 • Człowiek tańczący jest zdrowszy – Mariusz Kerner

 • Omega3 a zdrowie – Zbigniew Dzierżyński


 • Prowadzenie – Krystyna Kwapisiewicz

Obejrzyj film
ŚWIAT NASZEJ PRZYSZŁOŚCI

Uniwersalność kierowania

Aspekty praktyczne


ZBIÓR REFERATÓW Z IX MFUK (2018)


W książce zaprezentowano wyzwania, przed jakimi stają małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje społeczne w coraz bardziej niestabilnym i niepewnym otoczeniu. Świadome organizacje poszukują rozwiązań zapewniających im nie tylko prze-trwanie, ale i rozwój w zmiennym otoczeniu, rozpoczynając swe poszukiwania od nowych trendów w dziedzinie kierowania. Publikacja zawiera zbiór opracowań zarówno o charakterze teoretycznym, który umożliwia dalszą dyskusję naukową, jak i artykuły odnoszące się do praktycznego zastosowania zaprezentowanych koncepcji i technologii.

Referaty naukowe zostały napisane pod patronatem Stowarzyszenia Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania, które w tym roku obchodzi Jubileusz 10-lecia swej działalności. Akademia od początku swego istnienia promuje i rozpowszechnia uniwersalne kierowanie jako technologię i narzędzie wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju człowieka, rodziny, a także dąży do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju przedsiębiorstw, organizacji i społeczeństw. Dziesięć lat to okres relatywnie niedługi, który jednak demonstruje potencjał Akademii i jej umiejętności realizacji deklarowanych celów.

Tematyka zamieszczanych referatów poświęcona jest głównie zagadnieniom związanym z pojęciem szeroko rozumianego kryzysu i uniwersalnym metodom przewidywania i zapobiegania mu, świadomym i celowym kierowaniem państwem, gospodarką, firmą, rodziną, jak i życiem, a także z praktycznym zastosowaniem metod uniwersalnego kierowania w zarządzaniu. Twórcą teorii i metodologii uniwersalnego kierowania jest W. Polakow, profesor Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii, działacz społecznych ruchów naukowych, rzecznik społeczeństwa obywatelskiego, a także autor licznych prac naukowych, książek i monografii. Wybitny polski antropolog i badacz ewolucji cywilizacji, profesor A. Wierciński przewidział pojawienie się nowej interdyscyplinarnej syntezy nauk, którą wizję może właśnie urzeczywistnić teoria uniwersologii.


ZBIÓR REFERATÓW Z IX MFUK (2018)

SPIS TREŚCI

  ROZDZIAŁ I. Świat naszej przyszłości

 • Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania – Janusz Chojnacki, Tatiana Chojnacka

 • Prognoza na okres do 2060 roku – Witalij Poliakow, Konstantin Chlopin

 • Tworzymy nową mapę poznawczą świata – Barbara Krygier

 • Wiedza o przyszłości. Rok 2018 – Andrzej Mendla, Andrzej Paszkowski

 • ROZDZIAŁ II. Uniwersalność kierowania

 • Z jaskini do gwiazd. Obserwatorium – pierwszy krok do bezpiecznego funkcjonowania. Ewolucja myślenia i filozofii firmy na tle jej historii – Janusz Chojnacki

 • Księga Wartości. Kodeks etyczny przedsiębiorstwa Laskomex – Bogdan Grudzień

 • Potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwie zorientowanym na uniwersalne kierowanie – Karolina Kubacka

 • Innowacyjne postrzeganie potrzeb w koncepcji pełnego produktu – Mariusz Kerner

 • Rola samorządów i przywództwa w społeczeństwie obywatelskim – Arkadiusz Mariat

 • Rola pracy zespołowej w systemie jakości. Case study Laskomex – Paweł Tokarski

 • Взаємозв'язок і взаємоузгодженість основних. Функцій управління – Ціпуринда В. С. (ukr.)

 • Вплив родинних стосунків на розвиток стресової стійкості особистості – Голуб О.В. (ukr.)

 • ROZDZIAŁ III. Aspekty praktyczne

 • Дистанционное обучения универсальная система качества управления (УСКУ) – Татьяна Хойнацка (ros.)

 • Бизнес может быть нравственным внимание, опыт! – Виталий Мухин (ros.)

 • Природные механизмы управления на предприятии будущего какфакторы развития общества – Боляновская Алла Анатольевна (ros.)

Czytaj całość
UNIWERSALNY SYSTEM KIEROWANIA

Współtwórczość istotą filozofii życia

Słoneczne siedliska


ZBIÓR REFERATÓW Z VI MFUK (2015)


Niniejsza publikacja zostaje oddana w Państwa ręce w Jubileuszowym Roku 10-lecia Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania oraz 30-lecia firmy Laskomex. Stanowi ona zarówno prezentację, jak i dowód wpływu nowych kierunków w nauce na holistyczny rozwój firmy, jak również jest efektem wieloletnich badań w obszarze uniwersalnego kierowania i bliskich skorelowanych z nim dziedzin. Jest to zbiór artykułów zawierających autorskie wyniki badań i przemyśleń członków Akademii i przedsiębiorstwa Laskomex.ZBIÓR REFERATÓW Z VI MFUK (2015) – Tom I

tom I

 • Osiągnięcia PAUniKu – Janusz Chojnacki, Tatiana Chojnacka

 • Z jaskini do gwiazd. Ewolucja myślenia i filozofii firmy na tle jej historii – Janusz Chojnacki

 • Prognoza na okres do 2060 roku – Witalij Poliakow

 • Tworzymy nową mapę poznawczą świata – Barbara Krygier

 • Uniwersalne kierowanie – Ala Bolanowska

 • Wzajemna relacja i wzajemne uzgodnienie głównych funkcji kierowania – Włodzimierz Cipurunda

 • Księga wartości – Bogdan Grudzień

Czytaj całość

ZBIÓR REFERATÓW Z VI MFUK (2015) – Tom II

tom II

 • Rola samorządów i przywództwa w społeczeństwie obywatelskim – Arkadiusz Mariat

 • Rola pracy zespołowej w systemie zarządzania jakości. Case study firmy Laskomex – Paweł Tokarski

 • Potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwie zorientowanym na uniwersalne kierowanie – Karolina Kubacka

 • Wpływ rodzinnych relacji na rozwój stresowej stabilności osobowości – Olena Golub

 • Innowacyjne postrzeganie potrzeb w koncepcji pełnego produktu – Mariusz Kerner

Czytaj całość
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI

Systemowe podstawy efektywnego zarządzania

Harmonia Życia


ZBIÓR REFERATÓW Z II MFUK (2010)


Niniejsza publikacja oddawana w Państwa ręce w Jubileuszowym Roku 25-lecia firmy Laskomex stanowi zarazem prezentację jak i dowód wpływu nowych kierunków w nauce na holistyczny rozwój firmy, jak również jest rezultatem badań i eksperymentów w obszarze uniwersalnego kierowania i bliskich skorelowanych z nim dziedzin. Jest to zbiór artykułów zawierających autorskie wyniki badań i przemyśleń członków grupy naukowej Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania i przedsiębiorstwa Laskomex, która od pięciu lat nieustannie w procesie pracy zespołowej zgłębia powyższe zagadnienia, dowodząc ich przydatności w wielu obszarach.

Na łamach zbioru publikowane są również prace osób z różnych dziedzin pokrewnych (takich jak np. filozofia czy slawistyka) nie związanych z grupą naukową, które znalazły się wśród autorów referatów ze względu na postępowe koncepcje przez nich prezentowane.ZBIÓR REFERATÓW Z II MFUK (2010)

Czytaj całość

ZBIÓR WYBRANYCH REFERATÓW


1. Strategiczne zmiany w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

mgr inż. Janusz Chojnacki

W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie strategicznej reorganizacji w oparciu o teorię strukturyzacji z wykorzystaniem podejścia systemowego i uniwersalnych modeli kierowania w przedsiębiorstwie podążającym drogą efektywnego zarządzania wiedzą. Zwrócono szczególną uwagę na określanie wielopoziomowych celów i hierarchii planów determinujących powodzenie rozwoju badanego podmiotu gospodarczego. Przedstawiona teoria przeniosła możliwość tworzenia innowacji w zakresie zarządzania (przedsiębiorstwem) z obszaru metody prób i błędów w sferę wykorzystywania przejrzystych wzorców. Podano kompleksową definicję systemu uwzględniającą poza dwoma relatywnymi charakteryzującymi system parametrami – przestrzenią i czasem także trzeci – jego potencjał energetyczny (w tym wiedzę). Przedstawiono także nowatorską definicję celu systemu (przedsiębiorstwa).

Czytaj całość

2. Droga firmy w budowaniu nowoczesnego systemu zarządzania – case study

mgr inż. Marcin Gawiński

Co to znaczy skuteczny system zarządzania przedsiębiorstwem? Celem referatu jest zaprezentowania innowacyjnego systemu zarządzania opartego o system jakości w firmie Laskomex. Przedstawiono drogę firmy od wdrożenia systemu jakości ISO 9001 do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania przez jakość. Pokazano proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwarunkowanego sprecyzowaniem celów organizacji, a w następstwie zmianom jej strategii.

Czytaj całość

3. Wyzwania społecznego przywództwa w biznesie

mgr Jarosław Kubacki

Świadomość określa nasze cele. Przywódcę społecznego charakteryzuje wysoki poziom rozwoju co bezpośrednio przekłada się na jego ogląd społeczeństwa, państwa czy wreszcie problemów globalnych. Wynikiem tego są cele dalece wykraczające poza aspekt stricte biznesowy, a ukierunkowane na obszary społecznej użyteczności. Wykład prezentuje wzrost indywidualny człowieka w aspekcie jego funkcji lidera w różnych rodzajach samorządów. Podczas wystąpienia zostanie wskazane w jaki sposób kształtujemy swoje otoczenie oraz jak jesteśmy przez to otoczenie kształtowani. Jako produkt społeczny jesteśmy formowani przez relacje z innymi systemami, w ujęciu synergetycznym oraz hierarchicznym. Ponadto celem wykładu jest przedstawienie najnowszych światowych trendów w dziedzinie przywództwa, wskazanie najefektywniejszych postaw liderów oraz prezentacja wizji przyszłości tego obszaru. Referat prezentuje ewolucje przywództwa w oparciu o model siedmiopoziomowy oraz innowacyjne ujęcie formowania światopoglądu lidera. Case study przedstawia praktyczne kierunki kształtowania przywódców w firmie Laskomex.

Czytaj całość

4. System partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem – case study

Arkadiusz Mariat

Jak w sposób kompleksowy doprowadzić do wzrostu efektywności na wielu poziomach organizacji? Rozwiązaniem jest wysoki stopień zaangażowania pracowników w proces zarządzania przedsiębiorstwem. Jedną z takich form jest samozarządzanie oparte na pracy zespołowej. Prezentowany system partycypacji jednoczy pracowników, rozwija inteligencję kulturową, mentalną i emocjonalną organizacji. Wymaga to strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie, formowania właściwej kultury organizacyjnej oraz poszukiwania i kreowania liderów.

Czytaj całość

5. Kultura organizacyjna i relacje międzyludzkie jako element strategiczny przy wdrażaniu systemów zarządzania wiedzą

Monika Nowicka

Zarządzanie oparte na wiedzy wymaga zmian w podejściu do całokształtu polityki personalnej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza do zrewidowania roli działu zasobów ludzkich. Celem referatu jest podkreślenie znaczenia kultury organizacyjnej oraz służebnej roli przywództwa. W tym zakresie kształtowanie zespołów jest clou podstaw budowy zarządzania wiedzą. Studium przypadku.

Czytaj całość

6. Autorski system kształcenia jako podstawowy element uniwersytetu korporacyjnego

mgr Jarosław Kubacki

Celem referatu jest zaprezentowanie działania Uniwersytetu Korporacyjnego w firmie Laskomex. Pokazanie praktycznych rozwiązań oraz kompleksowego ujęcia zagadnienia personalizacji wiedzy. Filarem Uniwersytetu jest autorski system kształcenia, obejmujący swą działalnością interesariuszy firmy. Przedstawiono praktyczne aspekty połączenia procesów edukacyjnych wraz ze wzrostem pracownika i jego ścieżką rozwoju.

Czytaj całość

7. Planowanie ścieżki kariery w oparciu o wielopoziomowy rozwój pracownika

mgr inż. Karolina Stolarczyk,
Mariusz Kerner

W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy ważny jest wielopoziomowy rozwój pracownika. Najnowsze trendy w zarządzaniu doceniają znaczenie inteligencji emocjonalnej, kulturowej, społecznej i duchowej. Ponad to istotne jest kształtowanie umiejętności łączenia życia osobistego z aktywnością zawodową i społeczną. Zdobywanie wiedzy, doświadczanie jej oraz wymiana kwalifikacji w pracy zespołowej, kształtuje relacje synergetyczne, przyczynia się do kreatywnego rozwoju organizacji i jej członków.

Czytaj całość

8. Generalista – nowe podejście do zarządzania talentami w biznesie

mgr Agnieszka Skrodzka

Zarządzanie talentami staje się dziś nie tylko kolejnym programem działańw ramach funkcji personalnej, ale również elementem strategii organizacjidziałającej w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie pracownikamionajwyższym potencjale (TopTalents), stanowi jedno z najważniejszychwyzwań rozwijających się organizacji. Pracownicy, którzy posiadają wybitnezdolności iwysoki poziom wiedzy wymagają bowiem indywidualnegopodejścia, a także zastosowania niestandardowych narzędzi motywowania.

Czytaj całość

9. Dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do pracowników w zakresie budowania organizacji opartej na wiedzy

dr Tatiana Serbyńska

We współczesnym przedsiębiorstwie niezbędne jest zaangażowanie pracowników w proces efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Dla tego zarząd firmy wspólnie z działami ZZL oraz szkoleń, powinien opracować zmiany koncepcyjne, techniczne i organizacyjne. W referacie autor poszukuje odpowiedzi na pytania: jak przekształcić relacje pracowników z konkurencyjnych na konstruktywne, zorientowane na wymianę wiedzy i doświadczenia; w jaki sposób zawrzeć te kompetencje w wymaganiach kwalifikacyjnych do pracowników?

Czytaj całość

10. Innowacyjne metody rekrutacji i selekcji kandydatów przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

mgr Monika Nowicka

Podkreślona zostanie konieczność zrewidowania spojrzenia na funkcję rekrutacyjną pod kątem globalizacji podejścia i stosowanych technologii. Potrzeba ta wynika z rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i zmiany oczekiwań wobec przedsiębiorstwa ze strony kandydatów oraz rynku pracy. Rekrutacja przestaje być już tylko elementem pozyskiwania pracowników, a jej efektywność zależy od potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Innowacyjne metody rekrutacji zaprezentowane zostaną na podstawie studium przypadku firmy Laskomex.

Czytaj całość

11. Koncepcja kompleksowego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym

mgr inż. Karolina Stolarczyk

Tematem niniejszego referatu jest Kompleksowy System Motywacyjny. Na początku skupimy się w nim nad pojęciami motywacji i systemu motywacyjnego m.in. w kontekście firmy społecznie odpowiedzialnej. Następnie zostanie omówiona hierarchia potrzeb oraz zostaną przeanalizowane teorie i metody motywacji. Ostatnia część referatu to case study w oparciu o doświadczenie firmy LX, gdzie przyjrzymy się m.in.7 – poziomowemu modelowi motywacji, a także 7 programom motywacyjnym opracowanym przez wspomnianą powyżej firmę.

Czytaj całość

12. Koncepcja zdrowego stylu życia pracownika w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym

mgr Dorota Rydel

Referat jest próbą pokazania wpływu orientacji prozdrowotnej pojedynczej jednostki na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa spolecznie odpowiedzialnego. Zdrowy styl życia to obecnie już nie pusty slogan, lecz nurt zmian, które dokonują się na naszych oczach, prowadząc do innowacyjnych przeobrażeń nie tylko w mentalności każdego człowieka, ale także w wielu różnych branżach na całym świecie. Zdrowy styl życia podnosząc jego jakość i efektywność, wskazuje kierunek przemiany ludzkiej świadomości. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj holistyczne i systemowe podejście do zdrowia i dążenie do zachowania równowagi w różnych sferach ludzkiego życia:

 • fizycznej i materialnej
 • emocjonalnej, relacji rodzinnych, relacji mięyludzkich
 • intelektualnej i mentalnej
 • współżycia społecznego
 • kreatywności, przejawiania inicjatyw, przywództwa
 • etycznej i wartości
 • perspektywicznej, wytyczania celów.

Czytaj całość


 

Copyright PAUNIK; 2009