Wydarzenia

Szanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na Okrągły Stół

Jakość społecznego życia

w dniu 4 lutego 2022 (piątek), w godzinach 13:00-16:00

Głównym tematem Okrągłego Stołu będzie Uniwersalny system jakości kierowania życiem i działalnością.

Tematyka Okrągłego Stołu przewiduje:

 • Cele rozwojowe – dlaczego są kryzysy? Przeznaczenie, cele, wartości, wieliopoziomomość życia, cele prozdrowotne
 • Prawa naturalne – szerzenie informacji czym one są, skąd pochodzą
 • Wartości – wynikające z praw naturalnych
 • Samoorganizacja – człowiek powinien sam umieć zarządzać sobą, firmą, społeczeństwem
 • Nowe spojrzenie na społeczeństwo – człowiek przyszłości, przedsiębiorstwo przyszłości, samorząd społeczny, nowa formacja społecznie ekonomiczna, strategia kolektywna i przywództwo

Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

na adres mailowy:

oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
 • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

Zaproszenie na konferencję 28.01.2022

Szanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na kolejną edycję

Festiwalu Zdrowia

w dniu 10 grudnia 2021 (piątek), w godzinach 14:00-17:00

Głównym tematem Festiwalu będą sposoby, w jakie każdy z nas może wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie, swojej rodziny i bliskich. W jaki sposób niedużym kosztem możemy zadbać o siebie i zapewnić właściwe funkcjonowanie i dobrostan w czasach kryzysu. Zdrowie jest tylko jedno i to od naszych działań – sposobu odżywiania, podejmowanych aktywności, relacji z innymi oraz zrozumienia swojego miejsca w społeczeństwie i na świecie – zależy, czy będziemy mogli żyć w szczęściu długie lata.

W ramach festiwalu odbędą się wystąpienia specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, pokazujących w jaki sposób każdy z nas może osiągnąć to wszystko.

Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

na adres mailowy:

oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

Festiwal Zdrowia odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

Szanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na okrągły stół

Jakość Społecznego Życia

w dniu 17 czerwca 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

Głównym tematem Okrągłego Stołu będzie społeczna odpowiedzialność obywateli, przedsiębiorstw i organizacji w okresach kryzysowych. Chcemy podkreślić, jak ważne jest zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Pamiętać należy, że o jakości życia społecznego decydują nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty, w której żyjemy. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości życia każdego z nas.

Tematyka Okrągłego Stołu przewiduje:

 • cele rozwojowe obywatela i przedsiębiorstwa
 • wartości w życiu społecznym
 • wychowanie liderów społecznych i organizacyjnych
 • prawa uniwersalne w życiu człowieka i zespołu
 • zdrowie jako wielopoziomowa wartość życiowa

Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
 • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

Szanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na konferencję naukową

Wytyczenie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji w dobie kryzysu

w dniu 27 maja 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

Głównym tematem konferencji będzie opracowany i wdrożony w firmie Laskomex Uniwersalny Systemem Jakości Kierowania. System ten sprzyja określeniu celu, wytyczenia kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększeniu poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnieniu integracji między wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa. Gwarantujemy uzyskanie informacji i wiedzy na temat korzyści wynikających z Uniwersalnego Systemu Jakości Kierowania oraz możliwości wdrożenia go w swoich organizacjach w stopniu spełniającym Państwa oczekiwania.

Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
 • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

Szanowni Państwo!


Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają w dniu 24 kwietnia 2021 (sobota), w godzinach 11:00-15:00

na wirtualny Festiwal Zdrowia

Celem Festiwalu Zdrowia jest szerzenie wiedzy i popularyzacja skutecznych sposobów służących naturalnemu, zdrowemu stylowi życia. Szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest zastanowienie się jakie działania możemy podjąć, żeby zwiększyć jakość życia naszą i naszych najbliższych. W ramach Festiwalu Zdrowia zaprezentujemy Państwu serię wykładów, spotkań prezentujących interdycyplinarne i holistyczne podejście do zdrowia i zdrowego stylu życia. Nasi prelegenci podzielą się wiedzą z zakresu wartościowych praktyk zdrowotnych, w tym zdrowego odżywiania i zdrowej aktywności. Każdy prezentowanych tematów można zastosować w celu poprawienia swojej jakości życia w jak największym stopniu i od zaraz.

Zapraszamy serdecznie do udziału – zarówno poprzez wysłuchanie przygotowanych przez naszych specjalistów i przyjaciół materiałów jak i zgłaszanie własnych propozycji do prowadzenia wykładów: Propozycje oraz chęć uczestniczenia można zgłaszać:

 • na adres mailowy: paunik@uniwers.info
 • oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka,
 • +48 697064117 – Andrzej Paszkowski,
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski.
 • Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy Click Meeting. Każda osoba zainteresowana udziałem w festiwalu otrzyma link, umożliwiający na uczestniczenie w festiwalu.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania  KOMUNIKAT WS. XII MIĘDZYNARODOWEGO FORUM UNIWERSOLOGII

  Szanowni Państwo!


  Pełni troski o zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zaproszonych uczestników i gości, w związku z zalecaną profilaktyką związana ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o przeniesieniu planowanego na dni 06-14 marca 2021, XII Międzynarodowego Forum Uniwersologii.

  Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy uczestników za wszystkie wynikłe z tego powodu niedogodności. W najbliższym czasie opublikujemy dodatkowe informacje na temat dokładnego terminu tegorocznego forum.

  Prosimy śledzić naszą stronę internetową.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Szanowni Państwo!


  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowym XII Międzynarodowym Forum Uniwersologii oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 06 do 14 marca 2021 roku.

  Stowarzyszenie "Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania" od lat zajmuje się badaniem przedsiębiorstw i organizacji przyszłości w aspekcie kreatywnej, społecznie odpowiedzialnej i samorządnej działalności ludzi w ich środowiskach pracy, oraz cyklicznie organizuje tematycznie związane z tym międzynarodowe fora.

  Międzynarodowe Forum Uniwersologii jest kontynuacją dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania, które popularyzują uniwersalną, interdyscyplinarną syntezę nauk i przedstawiają jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, edukacji, promocji zdrowia i filozofii życia. W ramach tej popularyzacji organizowane są festiwale, warsztaty, konferencje naukowe, seminaria, wykłady, okrągłe stoły. Rozwijane są także następujące kierunki innowacji i badań:

  • predykcja procesów społecznych, gospodarczych i światowych
  • promowanie samorządów społecznych w różnych dziedzinach ich działalności
  • uniwersalne kierowanie jako podnoszenie jakości życia, kształtowanie liderów przyszłości
  • rozwój niestandardowego myślenia człowieka w Nowej Epoce
  • technologia rozwoju osobowości – psychosystemologia
  • uniwersalia zdrowia – co można zrobić, aby być zdrowym
  • modelowanie harmonijnej przestrzeni życia i działania

  Przedsięwzięcia te mają na celu wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększenie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także umożliwienie integracji z ich interesariuszami zewnętrznymi.


  Organizatorem Międzynarodowego Forum Uniwersologii jest

  PAUNIK
  Polska Akademia Uniwerslanego Kierowania

  przy współpracy z:

  MIU
  Międzynarodowy Instytut Uniwersologii uniwersytetu "Lwowski Stawropigion"
  Laskomex
  Przedsiębiorstwo

  Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

  Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podnoszenie znaczenia i jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą się ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się nad czynnikami sukcesu w świecie przyszłości i kompetencjami, jakie winni posiadać liderzy przyszłości oraz jakim ma być produkt przyszłości.


  Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej XII MFU.


  Zapraszamy do współpracy!


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  HISTORIA FORÓW

  Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji forów:

  PERSPEKTYWY ROZWOJU LUDZKOŚCI

  Szanowni Państwo!

  Przekazujemy ten materiał by podzielić się z Państwem naszą wizją Przyszłości.

  Rok 2018, jest szczególnym rokiem dla ludzkości, rokiem kulminacji różnych zjawisk energetycznych w kosmosie. Pamiętamy z historii, że podczas kulminacji zawsze wybuchały wojny i występowały tragiczne wydarzenia.

  W bieżącym roku, na początku ery Wodnika, zmienia się paradygmat rozwoju, a ludzkość przyjmuje nową doktrynę rozwoju, nowy styl życia. Społeczno-ekonomiczne warunki życia powinny się zmienić, ale ludzkość jeszcze sobie tego nie uświadomiła i nie nauczyła budować relacji po nowemu. W swoich codziennych działaniach opieramy się na prognozowaniu i wiemy jakie to ważne.

  Prosimy o przekażcie ten materiał swoim przyjaciołom, którzy będą umieli z niego skorzystać. Życzymy Państwu bliższego kontaktu z przyszłością.  z poważaniem
  Główny Specjalista Naukowy
  Andrzej Paszkowski

  PRAKTYKI W EUROPIE

  Profesjonalne praktyki to jedna z ofert jakie Stowarzyszenie Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania we współpracy z firmą Laskomex przedstawia wszystkim zainteresowanym. Naszym celem jest promowanie Uniwersalnego Kierowania wśród studentów i absolwentów szkół i uczelni o profilu biznesowym, młodych przedsiębiorców, liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego, specjalistów Uniwersalnego Kierowania. Uczestnikom praktyk oferujemy ciekawe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą umiejącą przedstawić zalety kompleksowego podejścia do zarządzania wielopoziomowymi systemami.

  Praktyki są bogate w nowatorską wiedzę teoretyczną i praktyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wieloma organizacjami i firmami na całym świecie. Nie spoczywamy na laurach stale podnosząc swoje umiejętności by zapewnić Państwu solidną i praktyczną wiedzę, która będzie procentowała w przyszłości oraz możliwość odbycia najwyższej jakości praktyk.

  W Praktykach w Europie może wziąć udział każdy student, absolwent i przedsiębiorca. Skierowane są do ludzi otwartych i chętnych do zdobycia wiedzy z zakresu Uniwersalnego Kierowania.

  U nas dowiecie się:

  1. Czym jest Uniwersalne Kierowanie i jak wpływa jego wdrażanie na jakość działania państwa firm.
  2. Jak nauczyć się praktycznie określać cele i wartości w Państwa przedsiębiorstwie.
  3. Zrozumieć jak Uniwersalne Kierowanie wpływa na tworzenie firm społecznie odpowiedzialnych.
  4. Jak wyglądają i działają uniwersalne modele procesów zarządzania.
  5. Jak zainicjować proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
  6. Jak wykorzystać Uniwersalne Kierowanie w budowaniu relacji z otoczeniem.
  7. Na temat psychologicznych aspektów utrzymania zdrowia pracowników i miłej atmosfery w organizacji by pozytywnie wpływała na jakość kierowania.
  8. Jak zharmonizować stan zdrowia i psychikę załogi z pomocą technologii Harmonii Czterech Żywiołów.
  9. Jak zbudować własny biznes, działający w oparciu o uniwersalne prawa.
  10. Czym jest Celporacja i jak się dołączyć do jej działań.

  Praktyki odbędą się w Łodzi w dniach 1-9.05.2014 w Centrum Integracyjno – Szkoleniowym przy ul. Nowej 20 oraz siedzibie firmy Laskomex. Szczegółowe informacje znajdą Państwo już wkrótce na niniejszej stronie i stronie www.laskomex.com.pl.

  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania   

  Copyright PAUNIK; 2009