KOMUNIKAT WS. XI MIĘDZYNARODOWEGO FORUM UNIWERSOLOGII

Szanowni Państwo!


Pełni troski o zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zaproszonych uczestników i gości, w związku z zalecaną profilaktyką związana ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odwołaniu planowanego na dni 12-14 marca 2020, XI Międzynarodowego Forum Uniwersologii.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy uczestników za wszystkie wynikłe z tego powodu niedogodności. W najbliższym czasie opublikujemy dodatkowe informacje na temat naszej działalności.


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego KierowaniaXI MIĘDZYNARODOWE FORUM UNIWERSOLOGII

Szanowni Państwo!


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XI Międzynarodowym Forum Uniwersologii oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 07 do 15 marca 2020 roku.

Stowarzyszenie "Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania" od lat zajmuje się badaniem przedsiębiorstw i organizacji przyszłości w aspekcie kreatywnej, społecznie odpowiedzialnej i samorządnej działalności ludzi w ich środowiskach pracy, oraz cyklicznie organizuje tematycznie związane z tym międzynarodowe fora.

Międzynarodowe Forum Uniwersologii jest kontynuacją dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania, które popularyzują uniwersalną, interdyscyplinarną syntezę nauk i przedstawiają jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, edukacji, promocji zdrowia i filozofii życia. W ramach tej popularyzacji organizowane są festiwale, warsztaty, konferencje naukowe, seminaria, wykłady, okrągłe stoły. Rozwijane są także następujące kierunki innowacji i badań:

 • predykcja procesów społecznych, gospodarczych i światowych
 • promowanie samorządów społecznych w różnych dziedzinach ich działalności
 • uniwersalne kierowanie jako podnoszenie jakości życia, kształtowanie liderów przyszłości
 • rozwój niestandardowego myślenia człowieka w Nowej Epoce
 • technologia rozwoju osobowości - psychosystemologia
 • uniwersalia zdrowia - co można zrobić, aby być zdrowym
 • modelowanie harmonijnej przestrzeni życia i działania

Przedsięwzięcia te mają na celu wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększenie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także umożliwienie integracji z ich interesariuszami zewnętrznymi.


Organizatorem Międzynarodowego Forum Uniwersologii jest

PAUNIK
Polska Akademia Uniwerslanego Kierowania

przy współpracy z:

MIU
Międzynarodowy Instytut Uniwersologii uniwersytetu "Lwowski Stawropigion"
Laskomex
Przedsiębiorstwo

Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podnoszenie znaczenia i jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych - to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą się ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się nad czynnikami sukcesu w świecie przyszłości i kompetencjami, jakie winni posiadać liderzy przyszłości oraz jakim ma być produkt przyszłości.


W ramach XI Międzynarodowego Forum Uniwersologii zapraszamy:

do Centrum Integracyjno-Szkoleniowego (ul. Nowa 20, Łódź) na:

 • Festiwal Zdrowia: Iść, ciągle iść w stronę zdrowia! (czwartek - 12.03.2020)
 • Konferencję naukową: Uniwersalny system jakości kierowania życiem i działalnością (piątek - 13.03.2020)
 • Okrągły stół: Synergia w życiu człowieka i narodów (sobota - 14.03.2020)
do Centrum Samorządu Terytorialnego "Slavvia" (Warszewice 47a) na:
 • Seminarium: Jak tworzyć swoją Przyszłość? (sobota-środa - 07-11.03.2020)

Głównym tematem obrad będzie Uniwersalny System Jakości Życia, opracowywany i wdrażany przez Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania m.in. w przedsiębiorstwie Laskomex. Specjalnym gościem forum będzie profesor Witalij A. Polakow - autor interdyscyplinarnej syntezy nauk - uniwersologii oraz twórczy inspirator ewolucyjnych procesów przemian społecznych związanych z jej stosowaniem, prezes Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii, doktor honoris causa uniwersytetu "Lwowski Stavropigion" (działającego pod patronatem Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO), honorowy członek Międzynarodowej Akademii Ekologii i Bezpieczeństwa Życia (współpracującej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ).

Planowane jest także wydanie zbioru artykułów naukowych dotyczących tematyki forum.

Będziecie Państwo mieć też okazję uczestniczenia w wieczornych spotkaniach, powitaniu wiosny, zwiedzaniu zabytków miasta Łodzi i Warszawy, przewidywana jest ponadto wizyta w teatrze lub filharmonii (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w programie).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, mając nadzieję, że będzie ono korzystne nie tylko dla nas wszystkich, naszych przedsiębiorstw i organizacji, ale również dla całego społeczeństwa oraz państwa.


Program XI MFU znajduje się TUTAJ.

Szczegółowy program XI MFU znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej XI MFU.


Zapraszamy do współpracy!


Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego KierowaniaHISTORIA FORÓW

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji forów:PERSPEKTYWY ROZWOJU LUDZKOŚCI

Szanowni Państwo!

Przekazujemy ten materiał by podzielić się z Państwem naszą wizją Przyszłości.

Rok 2018, jest szczególnym rokiem dla ludzkości, rokiem kulminacji różnych zjawisk energetycznych w kosmosie. Pamiętamy z historii, że podczas kulminacji zawsze wybuchały wojny i występowały tragiczne wydarzenia.

W bieżącym roku, na początku ery Wodnika, zmienia się paradygmat rozwoju, a ludzkość przyjmuje nową doktrynę rozwoju, nowy styl życia. Społeczno-ekonomiczne warunki życia powinny się zmienić, ale ludzkość jeszcze sobie tego nie uświadomiła i nie nauczyła budować relacji po nowemu. W swoich codziennych działaniach opieramy się na prognozowaniu i wiemy jakie to ważne.

Prosimy o przekażcie ten materiał swoim przyjaciołom, którzy będą umieli z niego skorzystać. Życzymy Państwu bliższego kontaktu z przyszłością.z poważaniem
Główny Specjalista Naukowy
Andrzej PaszkowskiPRAKTYKI W EUROPIE

Profesjonalne praktyki to jedna z ofert jakie Stowarzyszenie Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania we współpracy z firmą Laskomex przedstawia wszystkim zainteresowanym. Naszym celem jest promowanie Uniwersalnego Kierowania wśród studentów i absolwentów szkół i uczelni o profilu biznesowym, młodych przedsiębiorców, liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego, specjalistów Uniwersalnego Kierowania. Uczestnikom praktyk oferujemy ciekawe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą umiejącą przedstawić zalety kompleksowego podejścia do zarządzania wielopoziomowymi systemami.

Praktyki są bogate w nowatorską wiedzę teoretyczną i praktyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wieloma organizacjami i firmami na całym świecie. Nie spoczywamy na laurach stale podnosząc swoje umiejętności by zapewnić Państwu solidną i praktyczną wiedzę, która będzie procentowała w przyszłości oraz możliwość odbycia najwyższej jakości praktyk.

W Praktykach w Europie może wziąć udział każdy student, absolwent i przedsiębiorca. Skierowane są do ludzi otwartych i chętnych do zdobycia wiedzy z zakresu Uniwersalnego Kierowania.

U nas dowiecie się:

 1. Czym jest Uniwersalne Kierowanie i jak wpływa jego wdrażanie na jakość działania państwa firm.
 2. Jak nauczyć się praktycznie określać cele i wartości w Państwa przedsiębiorstwie.
 3. Zrozumieć jak Uniwersalne Kierowanie wpływa na tworzenie firm społecznie odpowiedzialnych.
 4. Jak wyglądają i działają uniwersalne modele procesów zarządzania.
 5. Jak zainicjować proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
 6. Jak wykorzystać Uniwersalne Kierowanie w budowaniu relacji z otoczeniem.
 7. Na temat psychologicznych aspektów utrzymania zdrowia pracowników i miłej atmosfery w organizacji by pozytywnie wpływała na jakość kierowania.
 8. Jak zharmonizować stan zdrowia i psychikę załogi z pomocą technologii Harmonii Czterech Żywiołów.
 9. Jak zbudować własny biznes, działający w oparciu o uniwersalne prawa.
 10. Czym jest Celporacja i jak się dołączyć do jej działań.

Praktyki odbędą się w Łodzi w dniach 1-9.05.2014 w Centrum Integracyjno - Szkoleniowym przy ul. Nowej 20 oraz siedzibie firmy Laskomex. Szczegółowe informacje znajdą Państwo już wkrótce na niniejszej stronie i stronie www.laskomex.com.pl.

Zarząd Polskiej Akademii
Uniwersalnego Kierowania

 

Copyright PAUNIK; 2009