Wydarzenia





Najbliższe:

 • Festiwal zdrowia – 06 czerwca 2024


 • Poprzednie edycje:

 • Okrągły stół – 12 marca 2024
 • Międzynarodowa Praktyczna Konferencja Naukowo-duchowa – 3-4 lutego 2024
 • Okrągły stół – 07 grudnia 2023
 • Konferencja – 26 października 2023
 • Festiwal zdrowia – 28 września 2023
 • Okrągły stół – 22 czerwca 2023
 • Konferencja – 6 czerwca 2023
 • Festiwal zdrowia – 25 maja 2023
 • Okrągły stół – 24 listopada 2022
 • Konferencja – 20 października 2022
 • Festiwal zdrowia – 22 września 2022


 • Zaproszenie na Festiwal Zdrowia 2024.06.06


  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na kolejną edycję

  Festiwalu Zdrowia

  w dniu 06 czerwca 2024 (czwartek), w godzinach 13:30-16:00
  do siedziby PPUH Laskomex Janusz Chojnacki w Łodzi,
  ul. Dąbrowskiego 249

  Głównym tematem tej edycji Festiwalu będzie żywioł POWIETRZA, a myślą przewodnią "Aktywność źródłem zdrowia".

  Podejmujemy dyskusję na temat roli i znaczenia wszelkiej aktywności dla organizmu człowieka i dla całych społeczności, czyli dla ludzkości. Zasygnalizujemy aspekty, które mają wpływ na naszą kondycję, w tym fizyczną. Aktywność ma bowiem istotny wpływ nie tylko na zdrowie ciała – ale też całego naszego życia i naszych bliskich. Uświadamiając sobie, jak wielkie znaczenie ma aktywność fizyczna i umysłowa – możemy niewielkim kosztem zadbać o zdrowie.

  W ramach Festiwalu wystąpią eksperci Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania i pracownicy przedsiębiorstwa Laskomex, którzy uświadomią nam tematy ważne dla naszego zdrowia, kondycji i lepszego samopoczucia. Zaprezentowany zostanie między innymi Gabinet Zdrowia oraz ćwiczenia Harmonii 4 żywiołów.

  Ze swoimi wykładami zaprezentują się również nasi Goście.

  Na koniec zapoznamy się z prognozą na najbliższy okres, aby lepiej zaplanować sobie wszelką aktywność, a tym samym skuteczniej zadbać o zdrowie.

  Zapraszamy serdecznie na Festiwal: wysłuchanie wystąpień oraz udział w dyskusji.

  Zgłoszenia przyjmujemy:

  na adres mailowy:

  telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 697064151 – Krystyna Kwapisiewicz

  Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Zaproszenie na Okrągły stół – 2024.03.08-10






  Szanowni Państwo!


  W imieniu

  • Międzynarodowej Naukowej Szkoły Uniwersologii
  • Centre for Human Sciences Rishihood University Sonipat India

  zapraszamy do udziału w międzynarodowej praktycznej konferencji naukowo-duchowej

  Uniwersalno-integralna wielopoziomowa edukacja w duchu Nowej Epoki

  w dniach 3-4 lutego 2024

  The International Centre Goa
  Dr. E Borges Road, Dona Paula, Goa - 403004, INDIA

  W obecnym okresie Hierarchia Umysłu ludzkości oczekuje od postępowych ludzi Świata wdrożenia Programu łączenia ich doświadczeń w celu stworzenia Ogniska Sił. Celem tego ogniska będzie modelowanie i energetyzowanie Obrazu Przyszłego Świata zgodnie z Uniwersaliami Porządku Świata.

  Obraz Przyszłego Świata musi uwzględniać wielopoziomowe ewolucyjne osiągnięcia świadomej ludzkości w Kręgu Jedności 12 cywilizacji Lotosu Świata.

  Wzywamy organizacje i ruchy duchowe i edukacyjne, aby wyraziły swoje pragnienie jedności na inicjowanej przez nas konferencji na temat „Uniwersalno-integralna wielopoziomowa edukacja”. Taką edukację można ukształtować jedynie w oparciu o osiągnięcia światowych kultur 12 cywilizacji Lotosu Świata 5. Rasy Rdzennej. Wykorzystując potrójne doświadczenie rozwoju rodzinnego, rodowego i narodowego, będziemy w stanie stworzyć Kryształy doświadczenia, które staną się przewodnikami Gwiezdnych Strumieni 12 meridianów Świętego Zodiaku. Prądy te, stymulujące zrównoważony rozwój, zebrane razem, są w stanie utworzyć zarodek nowej ludzkości.

  Uniwersalny naukowy obraz świata wchłania wszystkie światowe osiągnięcia i duchowy rozwój całej ludzkości poprzez przedstawicieli nauk duchowych w ich syntezie, jako Obraz przyszłości planetarnej – Świątynię Nowej Epoki.

  Uniwersalno-integralna wielopoziomowa edukacja utworzy wielopoziomowy Obraz Przyszłości, skupi siły postępowej myśli ludzkości, jej dorobku naukowego i duchowego, odkryje prawdziwą istotę człowieka-twórcy i ukształtuje zorientowaną na naturę drogę jego rozwoju opartą na Przeznaczeniu.

  Indie są kolebką syntezy Kryształów doświadczenia i narodzin Programu nowego cyklu rozwoju 12 cywilizacji. Ważne jest, aby zjednoczyć 12 Kryształów duchowego doświadczenia wspólnoty światowej z 12 Kryształami doświadczenia narodów i kultur Indii, aby nastąpił rezonans koncepcji nowego Programu Życia. Program ten stanie się podstawą do powstania nowej Świątyni Lotosu Świata Nowej Ery Wodnika. Nastąpi odnowienie Drzewa Życia Hierarchii Umysłu ludzkości. W ten sposób stworzone zostaną warunki do objawienia światu człowieka, jego zdolności i jego wartości dla świata.

  Dlatego konferencja odbędzie się w kolebce ludzkości, w Indiach, gdzie zostanie zebrany Kielich zgromadzonych doświadczeń. Przed konferencją odbędzie się wyprawa, podczas której jej uczestnicy wejdą w rezonans z kryształami doświadczeń dorobku kulturowego i tradycji 12 sektorów Indii. Proces ten umożliwi położenie fundamentów pod ciągłą edukację i przyszłą naukę, jako nowe ziarno Ducha w kształtowaniu uniwersalnego naukowego obrazu świata.

  Tworzymy Świat nowej jakości w oparciu o duchowy dorobek kultury światowej całej ludzkości zgodnie z uniwersalnymi prawami natury.

  Zapraszamy do współpracy wszystkich postępowych ludzi dobrej woli!

  Cele konferencji:

  • Stworzenie Kręgu Jedności na podstawie paradygmatów światopoglądowych różnych szkół duchowych, postępowych stowarzyszeń naukowych i istniejących systemów edukacji.

  • Zainicjowanie wspólnej dyskusji na temat kształtowania się Uniwersalnego Naukowego Obrazu Świata w połączeniu podejść duchowych i naukowych w oparciu o wielopoziomowy system celów i wartości ewolucji człowieka.

  • Stworzenie platformy integracyjnej dla realizacji systemu uniwersalnej, integralnej, wielopoziomowej edukacji na rzecz rozwoju ludzkości i człowieka, opartej na podejściu przyczynowo-systemowym w uniwersalnym naukowym obrazie świata.

  • Zebranie całego systemu energetycznego ludzkości, jako pojedynczego organizmu, w hierarchicznej interakcji wszystkich duchowych i edukacyjnych ruchów postępowej ludzkości.

  Obszary tematyczne konferencji:

  • Zadania Nowej Ery Wodnika w kształtowaniu się człowieka i ludzkości. Kształtowanie obrazu przyszłości w oparciu o zorientowaną na naturę pozycję życiową ludzkości.
  • Wielopoziomowy system celów i wartości dla ewolucji człowieka, ludzkości i Planety.
  • Zebranie doświadczeń światowych kultur 12 cywilizacji Lotosu Świata 5. Rasy Rdzennej.
  • Przyszłość ludzkości i zadania edukacji w kształtowaniu postawy człowieka wobec przyrody.
  • Uniwersalny naukowy obraz świata – hierarchiczna uniwersalność porządku świata, praw i zasad rozwoju życia.
  • Rola metanauki w kształtowaniu uniwersalnego obrazu świata.
  • Zasady i prawa rozwoju życia, wartościowe drogowskazy ludzkości jako podstawa uniwersalnego naukowego obrazu świata.
  • Zasady ekonomii ewolucyjnej w procesach integracji społeczności.
  • Strategia kolektywna w kształceniu i szkoleniu człowieka-przywódcy w nowej epoce.
  • Uniwersalno-integralna wielopoziomowa edukacja człowieka w duchu Nowej Epoki. System ustawicznego kształcenia.
  • Wychowanie człowieka w oparciu o jego przeznaczenie, jego pozycję lidera w kolektywnej strategii.
  • Rozwój sensoryczno-logicznego postrzegania świata przez człowieka, odkrywanie jego wewnętrznego świata.
  • Zorientowany na przyrodę sposób życia człowieka w społeczeństwie. Duchowe zasady zdrowia.
  • Organizacja przestrzeni życia człowieka jako odzwierciedlenie uniwersalności porządku świata w życiu codziennym.

  Oczekiwany rezultat:

  • Opracowanie programu międzykolektywnej integracji w ramach stałej współpracy pomiędzy duchowymi organizacjami partnerskimi.

  • Zainicjowanie utworzenia Międzynarodowego Centrum Laya w celu kształtowania uniwersalnego naukowego obrazu świata w Indiach i innych krajach świata w oparciu o wielopoziomowy system celów i ewolucyjnych wartości człowieka, ludzkości i świata królestwa przyrody, o osiągnięcia światowej kultury i nauki w jedności 12 światowych kultur cywilizacji świata.

  Zapraszamy do udziału w konferencji w następujących formach:

  • organizacje partnerskie
  • uczestnictwo z wykładem
  • uczestnictwo w programie konferencji

  Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić zgłoszenie uczestnika konferencji korzystając z linku:

  W przypadku wszelkich pytań wynikających z tematu i udziału w konferencji czekamy na Państwa pod następującymi kontaktami:
  • Marina Koleśnik, marynka-san@i.ua, tel. +380661801995, WhatsApp, Telegram, Viber
  • Tatiana Chojnacka, tetianas@laskomex.com.pl, tel. +48503165117, WhatsApp, Telegram, Viber
  • Oksana Piwniak, tel. +380676326378, WhatsApp, Telegram, Viber

  Aby dowiedzieć się więcej o obszarach naszej działalności, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych i kanałów:

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Zaproszenie na Okrągły stół – 07.12.2023




  Zaproszenie na Konferencję Jakości – 26.10.2023




  Plakat Festiwal Zdrowia 2023.09.28


  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na wyjątkową edycję

  Festiwalu Zdrowia

  w dniu 28 września 2023 (czwartek), w godzinach 14:00-16:00
  do siedziby PPUH Laskomex Janusz Chojnacki w Łodzi,
  ul. Dąbrowskiego 249

  Głównym tematem tej edycji Festiwalu będzie ZIEMIA:

  • ZIEMIA jako planeta
  • ZIEMIA jako żywioł i energia tradycji i doświadczeń prozdrowotnych
  • ZIEMIA jako gleba, czyli nasza żywicielka

  Podejmujemy dyskusję o roli i znaczeniu zdrowego żywienia dla organizmu człowieka i dla przyrody, która je wytwarza. Zasygnalizujemy sprawy, na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych potraw. Ma to bardzo istotny wpływ na zdrowie – nasze i naszych bliskich. Uświadamiając sobie jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma jakość spożywanych pokarmów, a tym samym jakość dającej plony gleby – możemy niedużym kosztem, wiedzą o ekologicznej uprawie ziemi, zadbać o zdrowie. Od nas samych zależy czy będziemy żyć w dobrym zdrowiu przez długie lata i z jakich źródeł będziemy pozyskiwać artykuły spożywcze.

  W ramach Festiwalu wystąpią eksperci Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania i pracownicy przedsiębiorstwa Laskomex, którzy uświadomią nam znaczenie tematów, ważnych dla naszego zdrowia:

  • teorię energetycznego zdrowia
  • ćwiczenia Harmonii 4 żywiołów

  Gościnnie zaprezentuje się z wykładem i degustacją dań Akademia Poprawy Jakości Życia.

  Wystąpi Jerzy Prasowski, prowadzący gospodarstwo organiczne, nawiązujące do pierwotnych cech informacyjnych roślin – od wysiewu do przetwórstwa zachowując naturalne formy produkcji, nie wpływające na degradację natury oraz jej owoców.

  Na koniec zapoznamy się z prognozą na najbliższy okres, aby lepiej sterować swoim zdrowiem.

  Zapraszamy serdecznie na:

  • wykłady
  • dyskusję
  • konsultacje
  • ćwiczenia
  • degustację

  Zgłoszenia przyjmujemy:

  na adres mailowy:

  telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 697064151 – Krystyna Kwapisiewicz

  Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na Okrągły Stół:

  Jakość społecznego życia

  w dniu 22 czerwca 2023 (czwartek), w godzinach 13:00-16:00.

  Omówimy temat Naukowego Obrazu Świata oraz podzielimy się wiedzą na temat Uniwersalnego Naukowego Obrazu Świata. Przyjrzymy się jaki jest obraz dzisiejszego szkolnictwa i w jaki sposób powinno się go zmienić, czego nie uczy dzisiejsza nauka i dlaczego wypacza obraz świata, jak zniwelować zły wpływ świata wirtualnego na społeczeństwo.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w aspekcie nowego spojrzenia na społeczeństwo. Uczestnikami będą członkowie i goście Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania, przedstawiciele samorządu Laskomex, ruchów społecznych i stowarzyszeń, interesariusze zewnętrzni, naukowcy, przedsiębiorcy.

  Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Drodzy Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex mają zaszczyt zaprosić na kolejną edycję konferencji, na której poruszane będą kwestie jakości. Wydarzenie odbędzie się

  w dniu 6 czerwca 2023 (wtorek), w godzinach 13:30-15:45.

  Będzie to kolejna okazja do podzielenia się wiedzą na temat innowacyjnych systemów zarządzania jakością. PAUNIK i firma Laskomex ze swojej strony przedstawi Uniwersalny System Jakości Kierowania i możliwości jego wdrażania w różnych typach przedsiębiorstw i organizacji. Zastanowimy się m. in. nad tym, jak w ujęciu jakościowym budować poprawne relacje z różnymi interesariuszami oraz jak prowadzić politykę kadrową, czy tworzenie wieloaspektowych produktów. Pragniemy również pokazać kamienie milowe we wprowadzaniu samorządu w przedsiębiorstwie w oparciu o unikatową poziomową strukturę organizacyjną.

  Zapraszamy serdecznie do udziału i wysłuchania wystąpień, jak i do udziału w dyskusji.

  Chęć uczestnictwa lub i przedstawienia prelekcji można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 506193704 – Mariusz Kerner

  Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału, otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający uczestnictwo on-line. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania

  Samorząd firmy Laskomex




  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex

  zapraszają

  na kolejną edycję Festiwalu Zdrowia

  w dniu 25 maja 2023 (czwartek), w godzinach 14:00-16:00


  Głównym tematem tej edycji Festiwalu będzie woda. Będziemy mówić o roli i znaczeniu wody w organizmie człowieka i w przyrodzie. Zostaną zasygnalizowane sprawy, na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji jaką wodę pijemy. Ma to bowiem bardzo istotny wpływ na nasze zdrowie – nasze i naszych bliskich, naszych rodzin. Uświadamiając sobie, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma jakość wody, możemy nie dużym kosztem, ale wiedzą, zadbać o zdrowie. Od nas samych zależy przecież czy będziemy mogli żyć w dobrym zdrowiu długie lata. Od nas zależy, z jakiej wody korzystamy i jakie aspekty bierzemy pod uwagę.

  W ramach zbliżającej się edycji Festiwalu będą miały miejsce wystąpienia uświadamiające nam znaczenie wody i jej jakości dla naszego zdrowia. Będą to wystąpienia przedstawicieli Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania i pracowników Laskomex, którzy podzielą się ze wszystkimi uczestnikami swoimi spostrzeżeniami w tematach mających bezpośredni lub pośredni wpływ jakości wody, w tym jej własności energetycznych na nasze zdrowie i życie. Powiedzą nam również jak możemy sami, we własnym zakresie, jakość tę poprawić.

  Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa poprzez wysłuchanie wystąpień, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 697064151 – Krystyna Kwapisiewicz

  Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Jeśli nie jest Wam obojętna Jakość społecznego życia, to koniecznie powinniście wziąć udział w Okrągłym Stole organizowanym

  w dniu 24 listopada 2022 (czwartek), w godzinach 13:00-16:00

  przez Polską Akademię Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex.

  Podzielimy się wiedzą na temat uniwersalnego podejścia do Jakości Społecznego Życia, które opiera się o prawa naturalne oraz stawia na cele rozwojowe i wartości, będące receptą na kryzysy.

  Przyjrzymy się jak zmieniało się podejście do jakości społecznego życia na przestrzeni czasu i czym ono jest obecnie dla uczestników tej społecznej dyskusji.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w aspekcie nowego spojrzenia na społeczeństwo. Uczestnikami będą goście Polskiej Akademii Uniwersalnego Kierowania, przedstawiciele samorządu Laskomex, interesariusze zewnętrzni, naukowcy, przedsiębiorcy, ruchy społeczne i stowarzyszenia.

  Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Drodzy Państwo!


  Jeśli chcielibyście dowiedzieć się na co nastawić się w trudnych czasach, aby osiągnąć sukces oraz zapoznać się z niektórymi rozwiązaniami firmy, spokojnie patrzącej w przyszłość, to:

  w dniu 20 października 2022 (czwartek), w godzinach 14:00-16:15

  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na konferencję dotykającą obszarów jakości:

  Na trudny czas, czyli rozważania o praktyce wdrażania innowacyjnego Systemu Jakości Kierowania

  Podzielimy się wiedzą z wdrażania w firmie Laskomex Uniwersalnego Systemu Jakości Kierowania opartego na prawach naturalnych, który w innowacyjny sposób wpisuje się w realia obecnych czasów i może pomóc m. in. w określeniu celów i wartości, kierunków rozwoju nie tylko profesjonalnego, ale i samorządowego.

  Zastanowimy się jak zmiany makro w obecnym otoczeniu wpływają na zmiany mikro, dlatego pojawią się praktyczne wskazówki jak kryzys przekuć nawet w mały sukces i transformować wybrane obszary zarządzania firmą.

  Ponadto zaprezentowany zostanie „naturalny i z poziomu serca” sposób podejścia do sprzedaży.

  Zapraszamy serdecznie do udziału i wysłuchanie wystąpień, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa lub i przedstawienia prelekcji można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 506193704 – Mariusz Kerner

  Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na kolejną edycję Festiwalu Zdrowia

  Budowanie odporności

  w dniu 22 września 2022 (czwartek), w godzinach 14:00-16:15

  Głównym tematem tej edycji Festiwalu będzie budowanie odporności. Jest to podstawowa forma wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie, swojej rodziny i bliskich. Będziemy mówić, w jaki sposób niedużym kosztem i wiedzą możemy zadbać o siebie oraz zapewnić właściwe funkcjonowanie i dobrostan w czasach kryzysu i nie tylko. Od nas samych zależy czy będziemy mogli żyć w dobrym zdrowiu długie lata. Od nas zależy nasz sposób odżywiania, podejmowania aktywności i relacji z innymi oraz zrozumienia swojego miejsca w społeczeństwie i na świecie.

  W ramach zbliżającej się edycji Festiwalu odbędą się wystąpienia specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, pokazujących w jaki sposób każdy z nas może to wszystko osiągnąć. Będą miały miejsce również krótkie wystąpienia pracowników Laskomexu, którzy podzielą się ze wszystkimi uczestnikami swoimi spostrzeżeniami w tematach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na budowanie odporności czyli na nasze zdrowie, samopoczucie i szeroko pojęty dobrostan.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 697064151 – Krystyna Kwapisiewicz

  Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na Okrągły Stół

  Jakość społecznego życia

  w dniu 4 lutego 2022 (piątek), w godzinach 13:00-16:00

  Głównym tematem Okrągłego Stołu będzie Uniwersalny system jakości kierowania życiem i działalnością.

  Tematyka Okrągłego Stołu przewiduje:

  • Cele rozwojowe – dlaczego są kryzysy? Przeznaczenie, cele, wartości, wielopoziomowość życia, cele prozdrowotne
  • Prawa naturalne – szerzenie informacji czym one są, skąd pochodzą
  • Wartości – wynikające z praw naturalnych
  • Samoorganizacja – człowiek powinien sam umieć zarządzać sobą, firmą, społeczeństwem
  • Nowe spojrzenie na społeczeństwo – człowiek przyszłości, przedsiębiorstwo przyszłości, samorząd społeczny, nowa formacja społecznie ekonomiczna, strategia kolektywna i przywództwo

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej ZOOM. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Zaproszenie na konferencję 28.01.2022



  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na kolejną edycję

  Festiwalu Zdrowia

  w dniu 10 grudnia 2021 (piątek), w godzinach 14:00-17:00

  Głównym tematem Festiwalu będą sposoby, w jakie każdy z nas może wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie, swojej rodziny i bliskich. W jaki sposób niedużym kosztem możemy zadbać o siebie i zapewnić właściwe funkcjonowanie i dobrostan w czasach kryzysu. Zdrowie jest tylko jedno i to od naszych działań – sposobu odżywiania, podejmowanych aktywności, relacji z innymi oraz zrozumienia swojego miejsca w społeczeństwie i na świecie – zależy, czy będziemy mogli żyć w szczęściu długie lata.

  W ramach festiwalu odbędą się wystąpienia specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, pokazujących w jaki sposób każdy z nas może osiągnąć to wszystko.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  na adres mailowy:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Festiwal Zdrowia odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na okrągły stół

  Jakość Społecznego Życia

  w dniu 17 czerwca 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

  Głównym tematem Okrągłego Stołu będzie społeczna odpowiedzialność obywateli, przedsiębiorstw i organizacji w okresach kryzysowych. Chcemy podkreślić, jak ważne jest zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Pamiętać należy, że o jakości życia społecznego decydują nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty, w której żyjemy. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości życia każdego z nas.

  Tematyka Okrągłego Stołu przewiduje:

  • cele rozwojowe obywatela i przedsiębiorstwa
  • wartości w życiu społecznym
  • wychowanie liderów społecznych i organizacyjnych
  • prawa uniwersalne w życiu człowieka i zespołu
  • zdrowie jako wielopoziomowa wartość życiowa

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Okrągły stół odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w evencie jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają na konferencję naukową

  Wytyczenie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji w dobie kryzysu

  w dniu 27 maja 2021 (czwartek), w godzinach 11:00-15:00

  Głównym tematem konferencji będzie opracowany i wdrożony w firmie Laskomex Uniwersalny Systemem Jakości Kierowania. System ten sprzyja określeniu celu, wytyczenia kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększeniu poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnieniu integracji między wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa. Gwarantujemy uzyskanie informacji i wiedzy na temat korzyści wynikających z Uniwersalnego Systemu Jakości Kierowania oraz możliwości wdrożenia go w swoich organizacjach w stopniu spełniającym Państwa oczekiwania.

  Zapraszamy serdecznie do udziału poprzez wysłuchanie wystąpień przygotowanych przez naszych specjalistów i interesariuszy, jak i do udziału w dyskusji. Chęć uczestnictwa można zgłaszać:

  oraz telefonicznie:

  • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka
  • +48 426718826 – Grzegorz Perlijan
  • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski

  Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy internetowej. Każda osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci udziału otrzyma mailem wszystkie informacje i link umożliwiający aktywne uczestnictwo on-line w wideokonferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania i Przedsiębiorstwo Laskomex zapraszają w dniu 24 kwietnia 2021 (sobota), w godzinach 11:00-15:00

  na wirtualny Festiwal Zdrowia

  Celem Festiwalu Zdrowia jest szerzenie wiedzy i popularyzacja skutecznych sposobów służących naturalnemu, zdrowemu stylowi życia. Szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest zastanowienie się jakie działania możemy podjąć, żeby zwiększyć jakość życia naszą i naszych najbliższych. W ramach Festiwalu Zdrowia zaprezentujemy Państwu serię wykładów, spotkań prezentujących interdycyplinarne i holistyczne podejście do zdrowia i zdrowego stylu życia. Nasi prelegenci podzielą się wiedzą z zakresu wartościowych praktyk zdrowotnych, w tym zdrowego odżywiania i zdrowej aktywności. Każdy prezentowanych tematów można zastosować w celu poprawienia swojej jakości życia w jak największym stopniu i od zaraz.

  Zapraszamy serdecznie do udziału – zarówno poprzez wysłuchanie przygotowanych przez naszych specjalistów i przyjaciół materiałów jak i zgłaszanie własnych propozycji do prowadzenia wykładów: Propozycje oraz chęć uczestniczenia można zgłaszać:

 • na adres mailowy: paunik@uniwers.info
 • oraz telefonicznie:

 • +48 503165117 – Tatiana Chojnacka,
 • +48 697064117 – Andrzej Paszkowski,
 • +48 697064143 – Tomasz Kozłowski.
 • Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej, za pomocą platformy Click Meeting. Każda osoba zainteresowana udziałem w festiwalu otrzyma link, umożliwiający na uczestniczenie w festiwalu.

  Zapraszamy serdecznie.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania









  KOMUNIKAT WS. XII MIĘDZYNARODOWEGO FORUM UNIWERSOLOGII

  Szanowni Państwo!


  Pełni troski o zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zaproszonych uczestników i gości, w związku z zalecaną profilaktyką związana ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o przeniesieniu planowanego na dni 06-14 marca 2021, XII Międzynarodowego Forum Uniwersologii.

  Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy uczestników za wszystkie wynikłe z tego powodu niedogodności. W najbliższym czasie opublikujemy dodatkowe informacje na temat dokładnego terminu tegorocznego forum.

  Prosimy śledzić naszą stronę internetową.


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  Szanowni Państwo!


  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowym XII Międzynarodowym Forum Uniwersologii oraz w imprezach towarzyszących w dniach od 06 do 14 marca 2021 roku.

  Stowarzyszenie "Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania" od lat zajmuje się badaniem przedsiębiorstw i organizacji przyszłości w aspekcie kreatywnej, społecznie odpowiedzialnej i samorządnej działalności ludzi w ich środowiskach pracy, oraz cyklicznie organizuje tematycznie związane z tym międzynarodowe fora.

  Międzynarodowe Forum Uniwersologii jest kontynuacją dawnych Międzynarodowych Forów Uniwersalnego Kierowania, które popularyzują uniwersalną, interdyscyplinarną syntezę nauk i przedstawiają jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, edukacji, promocji zdrowia i filozofii życia. W ramach tej popularyzacji organizowane są festiwale, warsztaty, konferencje naukowe, seminaria, wykłady, okrągłe stoły. Rozwijane są także następujące kierunki innowacji i badań:

  • predykcja procesów społecznych, gospodarczych i światowych
  • promowanie samorządów społecznych w różnych dziedzinach ich działalności
  • uniwersalne kierowanie jako podnoszenie jakości życia, kształtowanie liderów przyszłości
  • rozwój niestandardowego myślenia człowieka w Nowej Epoce
  • technologia rozwoju osobowości – psychosystemologia
  • uniwersalia zdrowia – co można zrobić, aby być zdrowym
  • modelowanie harmonijnej przestrzeni życia i działania

  Przedsięwzięcia te mają na celu wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, zwiększenie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także umożliwienie integracji z ich interesariuszami zewnętrznymi.


  Organizatorem Międzynarodowego Forum Uniwersologii jest

  PAUNIK
  Polska Akademia Uniwerslanego Kierowania

  przy współpracy z:

  MIU
  Międzynarodowy Instytut Uniwersologii uniwersytetu "Lwowski Stawropigion"
  Laskomex
  Przedsiębiorstwo

  Celem forum jest określenie nowych kierunków rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, podniesienie poziomu ich kultury organizacyjnej, a także wzmocnienie integracji pomiędzy uczestnikami forum zainteresowanymi badaniami i rozwojem systemów kierowania oraz interdyscyplinarną syntezą nauk.

  Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podnoszenie znaczenia i jakości partnerstwa, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych – to tylko niektóre z wyzwań, które wiążą się ze zmianą epoki. Podczas forum zastanowimy się nad czynnikami sukcesu w świecie przyszłości i kompetencjami, jakie winni posiadać liderzy przyszłości oraz jakim ma być produkt przyszłości.


  Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej XII MFU.


  Zapraszamy do współpracy!


  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania





  HISTORIA FORÓW

  Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poprzednich edycji forów:





  PERSPEKTYWY ROZWOJU LUDZKOŚCI

  Szanowni Państwo!

  Przekazujemy ten materiał by podzielić się z Państwem naszą wizją Przyszłości.

  Rok 2018, jest szczególnym rokiem dla ludzkości, rokiem kulminacji różnych zjawisk energetycznych w kosmosie. Pamiętamy z historii, że podczas kulminacji zawsze wybuchały wojny i występowały tragiczne wydarzenia.

  W bieżącym roku, na początku ery Wodnika, zmienia się paradygmat rozwoju, a ludzkość przyjmuje nową doktrynę rozwoju, nowy styl życia. Społeczno-ekonomiczne warunki życia powinny się zmienić, ale ludzkość jeszcze sobie tego nie uświadomiła i nie nauczyła budować relacji po nowemu. W swoich codziennych działaniach opieramy się na prognozowaniu i wiemy jakie to ważne.

  Prosimy o przekażcie ten materiał swoim przyjaciołom, którzy będą umieli z niego skorzystać. Życzymy Państwu bliższego kontaktu z przyszłością.



  z poważaniem
  Główny Specjalista Naukowy
  Andrzej Paszkowski





  PRAKTYKI W EUROPIE

  Profesjonalne praktyki to jedna z ofert jakie Stowarzyszenie Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania we współpracy z firmą Laskomex przedstawia wszystkim zainteresowanym. Naszym celem jest promowanie Uniwersalnego Kierowania wśród studentów i absolwentów szkół i uczelni o profilu biznesowym, młodych przedsiębiorców, liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego, specjalistów Uniwersalnego Kierowania. Uczestnikom praktyk oferujemy ciekawe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą umiejącą przedstawić zalety kompleksowego podejścia do zarządzania wielopoziomowymi systemami.

  Praktyki są bogate w nowatorską wiedzę teoretyczną i praktyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wieloma organizacjami i firmami na całym świecie. Nie spoczywamy na laurach stale podnosząc swoje umiejętności by zapewnić Państwu solidną i praktyczną wiedzę, która będzie procentowała w przyszłości oraz możliwość odbycia najwyższej jakości praktyk.

  W Praktykach w Europie może wziąć udział każdy student, absolwent i przedsiębiorca. Skierowane są do ludzi otwartych i chętnych do zdobycia wiedzy z zakresu Uniwersalnego Kierowania.

  U nas dowiecie się:

  1. Czym jest Uniwersalne Kierowanie i jak wpływa jego wdrażanie na jakość działania państwa firm.
  2. Jak nauczyć się praktycznie określać cele i wartości w Państwa przedsiębiorstwie.
  3. Zrozumieć jak Uniwersalne Kierowanie wpływa na tworzenie firm społecznie odpowiedzialnych.
  4. Jak wyglądają i działają uniwersalne modele procesów zarządzania.
  5. Jak zainicjować proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
  6. Jak wykorzystać Uniwersalne Kierowanie w budowaniu relacji z otoczeniem.
  7. Na temat psychologicznych aspektów utrzymania zdrowia pracowników i miłej atmosfery w organizacji by pozytywnie wpływała na jakość kierowania.
  8. Jak zharmonizować stan zdrowia i psychikę załogi z pomocą technologii Harmonii Czterech Żywiołów.
  9. Jak zbudować własny biznes, działający w oparciu o uniwersalne prawa.
  10. Czym jest Celporacja i jak się dołączyć do jej działań.

  Praktyki odbędą się w Łodzi w dniach 1-9.05.2014 w Centrum Integracyjno – Szkoleniowym przy ul. Nowej 20 oraz siedzibie firmy Laskomex. Szczegółowe informacje znajdą Państwo już wkrótce na niniejszej stronie i stronie www.laskomex.com.pl.

  Zarząd Polskiej Akademii
  Uniwersalnego Kierowania



   

  Copyright PAUNIK; 2009